Pages

Thursday, 21 March 2013

30 ORANG YANG PERTAMA DALAM ISLAM,


1. Orang yang pertama menulis
Bismillah : Nabi Sulaiman AS.

2. Orang yang pertama minum air
zamzam : Nabi Ismail AS.

3. Orang yang pertama berkhatan :
Nabi Ibrahim AS.

4. Orang yang pertama diberikan
pakaian pada hari qiamat : Nabi
Ibrahim AS.

5.. Orang yang pertama dipanggil
oleh Allah pada hari qiamat : Nabi
Adam AS.

6. Orang yang pertama
mengerjakan saie antara Safa dan
Marwah : Sayyidatina Hajar (Ibu
Nabi Ismail AS)

7. Orang yang pertama
dibangkitkan pada hari qiamat :
Nabi Muhammad SAW.

8. Orang yang pertama menjadi
khalifah Islam : Abu Bakar As
Siddiq RA.

9. Orang yang pertama
menggunakan tarikh hijrah : Umar
bin Al-Khattab RA.

10. Orang yang pertama
meletakkah jawatan khalifah dalam
Islam : Al-Hasan bin Ali RA.

11. Orang yang pertama
menyusukan Nabi SAW :
Thuwaibah RA.

12.. Orang yang pertama syahid
dalam Islam dari kalangan lelaki :
Al-Harith bin Abi Halah RA.

13. Orang yang pertama syahid
dalam Islam dari kalangan wanita :
Sumayyah binti Khabbat RA.

14. Orang yang pertama menulis
hadis di dalam kitab / lembaran :
Abdullah bin Amru bin Al-Ash RA.

15. Orang yang pertama memanah
dalam perjuangan fisabilillah : Saad
bin Abi Waqqas RA.

16. Orang yang pertama menjadi
muazzin dan melaungkan adzan:
Bilal bin Rabah RA.

17. Orang yang pertama
bersembahyang dengan Rasulullah
SAW : Ali bin Abi Tholib RA.

18. Orang yang pertama membuat
minbar masjid Nabi SAW : Tamim
Ad-dary RA.

19. Orang yang pertama
menghunuskan pedang dalam
perjuangan fisabilillah : Az-Zubair
bin Al-Awwam RA.

20. Orang yang pertama menulis
sirah Nabi SAW : Ibban bin Othman
bin Affan RA.

21. Orang yang pertama beriman
dengan Nabi SAW : Khadijah binti
Khuwailid RA.

22. Orang yang pertama
mengasaskan usul fiqh : Imam
Syafei RH.

23. Orang yang pertama membina
penjara dalam Islam: Ali bin Abi
Tholib RA.

24. Orang yang pertama menjadi
raja dalam Islam : Muawayah bin
Abi Sufyan RA.

25. Orang yang pertama membuat
perpustakaan awam : Harun Ar-
Rasyid RH.

26. Orang yang pertama
mengadakan baitul mal : Umar Al-
Khattab RA.

27. Orang yang pertama
menghafal Al-Qur'an selepas
Rasulullah SAW : Ali bn Abi Tholib
RA.

28. Orang yang pertama membina
menara di Masjidil Haram Mekah :
Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur RH.

29. Orang yang pertama digelar Al-
Muqry : Mus'ab bin Umair RA.

30. Orang yang pertama masuk ke
dalam syurga : Nabi Muhammad
SAW.